+31 58 303 0171 info@refital.nl

Samenwerkingspartners

DE ANDERE ARBODIENST

PoortWachter Expertise Centrum is geen gewone arbodienst. Er zíjn geen standaard oplossingen, want iedereen is anders. Wie is de mens achter het verzuim? Wij willen precíes weten wat er speelt om gericht te handelen. U profiteert van een compleet pakket: arbodienst, verzuimbegeleiding, advies bij re-integratie en mobiliteit, training en voorlichting en wij werken door heel Nederland.

Bij verzuim zijn werkgever én werknemer verantwoordelijk. Onze online tool RegiePoort neemt ze mee in het proces volgens de Wet Verbetering Poortwachter en de AVG. Met een meersporenaanpak krijgen we mensen weer op de rit. Geen slepend verzuim en geen onnodige loonsancties. Wij faciliteren een gezonde organisatie, u heeft de regie. Anders dan anders.

Uw voordelen:

  • Eigen Regie-model (24/7 beschikbaar)
  • Complementaire aanpak
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Aanzienlijke kostenbesparing
  • De beste oplossing

Neem nu contact op!

Bel ons op +31 58 303 0171 of stuur direct een mail naar info@refital.nl